Aktywne wsparcie na drodze do prawidłowej gospodarki odpadami poprzez zarządzanie surowcami wtórnymi.

 

Zapewniamy kompleksowość działań i monitoring strumienia odpadów – od wytworzenia do ostatecznego zagospodarowania.

 

Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania odbioru odpadów z terenu całego kraju.

Nasza misja

Oferujemy najwyższą jakość usług. Zapewnimy sukces, bezpieczeństwo i stabilny rozwój Państwa firmie. Współpraca z nami zagwarantuje pełną zgodność prowadzonej przez Państwa działalności z wymaganiami prawa w zakresie wprowadzenia produktu do obrotu.

Każdego dnia przedsiębiorcy napotykają na swojej drodze różne przepisy prawne. Niejednokrotnie niezrozumiałe, budzące szereg wątpliwości. Ich właściwa interpretacja często stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorcy.

Przykład: Art. 4491; Kodeks Cywilny „…za produkt uważa się także zwierzęta…”

Kluczowym elementem bezpieczeństwa firmy jest zapewnienie, w pełnym zakresie jej funkcjonowania, całkowitej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi. Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość wszystkich uwarunkowań prawnych, odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej. Znajomość uwarunkowań pozwala precyzyjnie określić zakres ustawowych zadań oraz przyjąć optymalny scenariusz ich realizacji, który przekłada się na wzrost bezpieczeństwa firmy, w tym również optymalizację ponoszonych kosztów oraz eliminację ryzyka ewentualnych sankcji.

Nieprzestrzeganie prawa naraża zarówno na konsekwencje wymierne, w postaci np. kar pieniężnych, jak również często dużo bardziej dotkliwe, jak trwały uszczerbek na wizerunku firmy, czy w konsekwencji utratę wiarygodności. Taka sytuacja przekłada się w efekcie na utratę konkretnych przychodów.

Baza wiedzy

Case Studies

Aktualności

Kontakt