ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

Twoje dane:
Sprawozdanie dotyczy emisji pochodzącej wyłącznie z silników spalinowych oraz kotłów grzewczych. Czy w Państwa firmie występują inne źródła emisji do powietrza? (klimatyzacja, urządzenia chłodnicze, malowanie, lakierowanie, spawanie, szlifowanie, cięcie, ładowanie akumulatorów ołowiowych, zbiorniki na paliwo, procesy produkcyjne lub inne)
W celu sporządzenia raportu do KOBiZE konieczne jest utworzenie konta w Krajowej bazie. Czy są Państwo zarejestrowani w Krajowej bazie?