W grudniu minie rok od wprowadzenia w życie nowego prawa konsumenckiego, nakładające nowe obowiązki na przedsiębiorców handlujących w internecie. Firmy zajmujące się prawem związanym z e-handlem przeprowadziły badania rynku, z których wynika, że ponad 70 proc. przedsiębiorców świadczących usługi w sieci nie spełnia wymogów ustawowych.

Przeanalizowane regulaminy e-sklepów zawierają błędy, ponad 12 proc. z nich nie wykazuje możliwości odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni, co jest błędnym zapisem. Prawidłowy zapis powinien informować konsumenta zgodnie z art.27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta mówi: „…konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów…”. Ponadto co druga strona w internecie, nie zawiera formularza odstąpienia od umowy co stanowi niezgodność.

Warto zauważyć, że na rynku wykształciło się szereg podmiotów zajmujących się wyszukiwaniem takich niezgodności. Po znalezieniu niezgodnego regulaminu, wysyłany jest monit do przedsiębiorcy, o wpłacenie odpowiedniej sumy i zatrzymanie pozwu sądowego. Z tego powodu jeżeli zajmujemy się e-handlem, warto zlecić napisanie regulaminu firmie, która zawodowo zajmuje się taką działalnością. Przedsiębiorca będzie miał pewność, że strona spełnia odpowiednie wymagania i zawiera wszelkie zapisy podyktowane prawem.

„Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa” Content: prawo, obowiązki, „