AktualnościBlog

Zbliża się termin składania sprawozdań

Przypominamy o konieczności sporządzenia sprawozdań w zakresie ochrony środowiska. W przypadku korzystania ze środowiska i KOBiZE rozliczenia wymagają: wszystkie faktury za paliwo samochodowe wystawiane na firmę – również w przypadku…
CCR
12/02/2019
AktualnościBlog

Oficjalny rejestr opakowań w Niemczech

Od 1 stycznia 2019 r. w Niemczech obowiązują nowe przepisy związane z gospodarką opakowaniami. Uchwalono nową ustawę o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu i pełnowartościowym wykorzystywaniu opakowań (Verpackungsgesetz, VerpackG).   Nowością…
CCR
25/01/2019
Edukacja

Publiczne kampanie edukacyjne

Edukujemy i upowszechniamy wiedzę na temat właściwego postępowania z odpadami. Jesteśmy firmą zaangażowaną społecznie. Od lat prowadzimy działania mające na celu realizację projektów ważnych dla naszego otoczenia. Szkolimy przedsiębiorców, współpracujemy…
CCR
29/10/2018
Edukacja

STOP FOLIÓWCE!

Statystyczna torebka foliowa produkowana jest w ciągu 1 sekundy, używana jest przez 25 minut a rozkłada się do 400 lat. Foliówki zawładnęły światem i okazały się wielkim zagrożeniem dla środowiska…
CCR
21/08/2018
Edukacja

CO ZROBIĆ ZE ZUŻYTĄ BATERIĄ?

Zużyte baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi i NIE MOŻNA wyrzucać ich łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Za wyrzucenie zużytych baterii i akumulatorów łącznie z odpadami komunalnymi GROZI KARA GRZYWNY.…
CCR
21/08/2018
Blog

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie: prowadzenia procesów technologicznych powodujących emisje substancji…
CCR
04/07/2018
Blog

Jak wypełnić wniosek do BDO?

Od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami…
CCR
11/05/2018
Blog

Opłata produktowa za wprowadzanie opakowań

Opakowaniem w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony,…
CCR
11/05/2018
Blog

Zużyte baterie – co z nimi robić?

W Polsce każdego roku zużywanych jest około 290 milionów jednorazowych baterii. Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć oraz pierwiastki szkodliwe, jak lit i mangan.…
CCR
07/03/2018
Blog

Zmiany w ustawie Prawo wodne

1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy Ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017r. Czego dotyczy ustawa o prawie wodnym? Przedmiotowy akt prawny implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia…
CCR
05/03/2018
AktualnościBlog

Nowy Rejestr BDO

Wprowadzający sprzęt i/lub baterie/akumulatory. Minister Środowiska wydał w dniu 24 stycznia komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami . Podstawę prawną stanowi art. 49…
CCR
19/02/2018